Tomáš Golem Měšťan(left), Petr Bystron (centre) and David Antoš (right) in Prague, September 23, 2018.